donation

از 5 سال پیش تاکنون 51 نفر با مجموعِ مبلغِ 4,137,000 تومان از واژه‌دان حمایت کرده‌اند. ❤️

حمایت مالی در صورت تمایل

در صورتی که می‌خواهید از روش‌های دیگری حمایت کنید، از طریق راه‌های ارتباطی در صفحهٔ درباره، با من در ارتباط باشید.

avatar
تجربه کاربر شیراز 1,000,000 تومان 3 سال پیش
avatar
حسام‌الدین مطهری 500,000 تومان 8 ماه پیش
avatar
خانۀ تجربه‌نویسی 250,000 تومان 3 سال پیش
avatar
هدی محمدی 200,000 تومان 3 سال پیش
avatar
شاهین کلانتری 200,000 تومان 3 سال پیش
avatar
نگین یشمی 150,000 تومان 3 سال پیش
avatar
باهار ابراهیمی 100,000 تومان 2 سال پیش
avatar
رامتین کریمی 100,000 تومان 2 سال پیش
avatar
قدرت حسنی 100,000 تومان 3 سال پیش
avatar
مینو ارجمند 100,000 تومان 3 سال پیش
avatar
خانۀ تجربه‌نویسی 100,000 تومان 3 سال پیش
avatar
وحید محمودی 100,000 تومان 3 سال پیش
avatar
باده 100,000 تومان 3 سال پیش
avatar
محمدجعفر نعناکار 100,000 تومان 3 سال پیش
avatar
محمود آراسته 50,000 تومان 8 ماه پیش
avatar
بهنام حاجی‌زاده 50,000 تومان 2 سال پیش
avatar
ابراهیم آزاد 50,000 تومان 2 سال پیش
avatar
حسین وجدانی 50,000 تومان 2 سال پیش
avatar
سید محمدامیر دستغیب 50,000 تومان 2 سال پیش
avatar
آرمین هاشمی 50,000 تومان 2 سال پیش
avatar
محمود آراسته 50,000 تومان 2 سال پیش
avatar
محمد یوسفی‌شیرازی 50,000 تومان 2 سال پیش
avatar
محمد همایونی 50,000 تومان 2 سال پیش
avatar
اسماعیل حسینی 50,000 تومان 2 سال پیش
avatar
بهزاد بالغی 50,000 تومان 3 سال پیش
avatar
رضا نیّری 50,000 تومان 3 سال پیش
avatar
کمال رضوی 40,000 تومان 3 سال پیش
avatar
پدرام 35,000 تومان 3 سال پیش
avatar
محمد همایونی نجف آبادی 30,000 تومان 1 سال پیش
avatar
محمد کیهانی 30,000 تومان 2 سال پیش
avatar
مهدی صالح پور 25,000 تومان 3 سال پیش
avatar
محمود آراسته‌نسب 25,000 تومان 3 سال پیش
avatar
سیما سرشار 25,000 تومان 5 سال پیش
avatar
پرهام غدیری‌پور 20,000 تومان 2 سال پیش
avatar
فرامرزی 20,000 تومان 2 سال پیش
avatar
فاطمهٔ ابراهیمی 20,000 تومان 4 سال پیش
avatar
هدی محمدی 20,000 تومان 5 سال پیش
avatar
محمد یوسفی 20,000 تومان 5 سال پیش
avatar
محمد یوسفی 20,000 تومان 5 سال پیش
avatar
بهنام حاجی‌زاده 15,000 تومان 2 سال پیش
avatar
علی خ 15,000 تومان 5 سال پیش
avatar
امیر اسماعیلی 10,000 تومان 2 سال پیش
avatar
محمدعلی صادقی 10,000 تومان 3 سال پیش
avatar
م ر 10,000 تومان 3 سال پیش
avatar
رحیم مجیدی 10,000 تومان 4 سال پیش
avatar
ایمان نژادبختیاری 10,000 تومان 4 سال پیش
avatar
مرتضی پرورش 10,000 تومان 5 سال پیش
avatar
سینا شاه بابا 5,000 تومان 4 سال پیش
avatar
فتانهٔ لایقی قدردان 5,000 تومان 4 سال پیش
avatar
هدی محمدی 5,000 تومان 5 سال پیش
avatar
موسوی 2,000 تومان 5 سال پیش