donation

از 4 سال پیش تاکنون 48 نفر با مجموعِ مبلغِ 3,557,000 تومان از واژه‌دان حمایت کرده‌اند. ❤️

حمایت مالی در صورت تمایل

avatar
تجربه کاربر شیراز 1000000 تومان 2 سال پیش
avatar
خانۀ تجربه‌نویسی 250000 تومان 2 سال پیش
avatar
هدی محمدی 200000 تومان 2 سال پیش
avatar
شاهین کلانتری 200000 تومان 2 سال پیش
avatar
نگین یشمی 150000 تومان 2 سال پیش
avatar
باهار ابراهیمی 100000 تومان 1 سال پیش
avatar
رامتین کریمی 100000 تومان 1 سال پیش
avatar
قدرت حسنی 100000 تومان 2 سال پیش
avatar
مینو ارجمند 100000 تومان 2 سال پیش
avatar
خانۀ تجربه‌نویسی 100000 تومان 2 سال پیش
avatar
وحید محمودی 100000 تومان 2 سال پیش
avatar
باده 100000 تومان 2 سال پیش
avatar
محمدجعفر نعناکار 100000 تومان 2 سال پیش
avatar
بهنام حاجی‌زاده 50000 تومان 1 سال پیش
avatar
ابراهیم آزاد 50000 تومان 1 سال پیش
avatar
حسین وجدانی 50000 تومان 1 سال پیش
avatar
سید محمدامیر دستغیب 50000 تومان 1 سال پیش
avatar
آرمین هاشمی 50000 تومان 1 سال پیش
avatar
محمود آراسته 50000 تومان 1 سال پیش
avatar
محمد یوسفی‌شیرازی 50000 تومان 2 سال پیش
avatar
محمد همایونی 50000 تومان 2 سال پیش
avatar
اسماعیل حسینی 50000 تومان 2 سال پیش
avatar
بهزاد بالغی 50000 تومان 2 سال پیش
avatar
رضا نیّری 50000 تومان 2 سال پیش
avatar
کمال رضوی 40000 تومان 2 سال پیش
avatar
پدرام 35000 تومان 2 سال پیش
avatar
محمد کیهانی 30000 تومان 1 سال پیش
avatar
مهدی صالح پور 25000 تومان 2 سال پیش
avatar
محمود آراسته‌نسب 25000 تومان 2 سال پیش
avatar
سیما سرشار 25000 تومان 4 سال پیش
avatar
پرهام غدیری‌پور 20000 تومان 1 سال پیش
avatar
فرامرزی 20000 تومان 1 سال پیش
avatar
فاطمهٔ ابراهیمی 20000 تومان 3 سال پیش
avatar
هدی محمدی 20000 تومان 4 سال پیش
avatar
محمد یوسفی 20000 تومان 4 سال پیش
avatar
محمد یوسفی 20000 تومان 4 سال پیش
avatar
بهنام حاجی‌زاده 15000 تومان 1 سال پیش
avatar
علی خ 15000 تومان 4 سال پیش
avatar
امیر اسماعیلی 10000 تومان 1 سال پیش
avatar
محمدعلی صادقی 10000 تومان 2 سال پیش
avatar
م ر 10000 تومان 2 سال پیش
avatar
رحیم مجیدی 10000 تومان 3 سال پیش
avatar
ایمان نژادبختیاری 10000 تومان 3 سال پیش
avatar
مرتضی پرورش 10000 تومان 4 سال پیش
avatar
سینا شاه بابا 5000 تومان 3 سال پیش
avatar
فتانهٔ لایقی قدردان 5000 تومان 4 سال پیش
avatar
هدی محمدی 5000 تومان 4 سال پیش
avatar
موسوی 2000 تومان 4 سال پیش